Natuurlijk wonen

Samen voor de toekomst

Natuurlijk samen wonen

Jan Wind Architecten houdt zich al jaren bezig met duurzame flexibele architectuur. Met ons concept ‘Mind Building’ wonnen wij in 2010 de Nederlandse Duurzaamheidsprijs. Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van het innovatieve woonconcept ‘Natuurlijk Wonen’. Zelfvoorzienend leven en bewonersparticipatie staan hierin centraal. Samen leven, op je eigen plek.

Zelfvoorzienende woongemeenschap

‘Natuurlijk Wonen’ staat voor kleine zelfvoorzienende woongemeenschappen die met elkaar verbonden zijn in een groter stedenbouwkundig geheel. Iedere bewoner heeft een eigen tuin en kan aanspraak maken op het gezamenlijke park, het hart van de gemeenschap. Bewoners beslissen samen wat ze hier met elkaar van maken, zoals een gezamenlijke moestuin, en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Het concept is gericht op het verhogen van bewonersparticipatie en elkaar helpen bij dagelijkse klussen als boodschappen doen, de tuin schoffelen, op de kinderen passen, zorg verlenen etc. De bewoners betalen elkaar voor de diensten die ze verrichten, zo hebben mensen met een klein inkomen de kans om bij te verdienen.

Energieneutrale woningen

De woningen worden energieneutraal gerealiseerd en staan op die manier garant voor minimale woonlasten. Bovendien zijn de kosten voor levensonderhoud laag omdat bewoners hun eigen voedsel verbouwen. Architectonisch gezien is er alle vrijheid om prachtige woonvormen en toekomstbestendige wijken te creëren. De plattegronden van de woningen zijn gemakkelijk aan te passen naar de wensen en behoeften van haar bewoners. Daardoor zijn de woningen geschikt voor starters, gezinnen en ouderen. Bovendien biedt het plek aan hulpbehoevenden.

Geen hoge investeringen

Voor het prefabricageproces zijn geen hoge investeringen noodzakelijk. De onderdelen voor de woningen worden lokaal geprefabriceerd waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van materialen uit de omgeving. Ook het onderhoud wordt door mensen uit de regio uitgevoerd. Dit bevordert de plaatselijke werkgelegenheid. De technische wijze waarop de woningen worden gerealiseerd is voor ons bekend. Het proces is snel uitvoerbaar en de woningen zijn binnen een kort tijdsbestek operationeel. Bovendien zijn ze demontabel en daarmee waardevaster, het onderhoud is voorspelbaar.

Volgens ons ligt de toekomst in Natuurlijk Wonen. Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op