Werkwijze

bouwen aan de toekomst

Hoe werken wij?

 • Voordat wij onze diensten bepalen wegen we zorgvuldig af wat zinvol en verstandig is. Op deze manier kunnen we de opdracht zo efficiënt mogelijk uitvoeren.
 • In een persoonlijk gesprek bespreken we uw exacte wensen en vragen u om afbeeldingen van aansprekende gebouwen, meubels en interieurstijlen. Hier maken we samen een moodboard van.
 • Voorafgaand aan de ontwerpfase informeren we u over energiebesparende maatregelen en aardbevingsbestendig bouwen.
 • Naast het architectonische en bouwkundige deel, kunnen wij ook het interieur verzorgen. De ontstane ideeën worden ruimtelijk verbeeld in een driedimensionaal programma, zo krijgt u een mooie, realistische presentatie te zien.
 • We coördineren de bouwwerkzaamheden, maken diverse werk- en uitvoeringstekeningen en vragen vrijblijvende offerte´s aan.

 

Onze diensten

 • We ontwerpen diverse industriële gebouwen als hallen, fabrieken en magazijnen met kantoren.
 • Herbestemming: met respect voor het bestaande komen we tot verrassende nieuwe ontwerpen. We transformeren een verkoophal tot zorgwoningen of splitsen gebouwen op tot meerdere eenheden. Met ons advies over een nieuwe invulling van uw pand, creëren we samen een duurzame oplossing.
 • Woonhuizen: wij hebben diverse woonhuizen gerealiseerd, zowel in de vrije sector als de sociale woningbouw. Momenteel zijn wij met zeer isolerende, flexibele en milieuvriendelijke woonhuizen bezig.
 • Haalbaarheidsstudies: Dit zijn zogenaamde haalbaarheidsstudies waarin wij een eenvoudige voorstelling geven van de opdracht met een globale kostenindicatie van het geheel.
 • Natuurlijk wonen: is een door ons ontworpen en bedacht innovatief woonconcept waarin zelfvoorzienend leven en bewonersparticipatie centraal staat. Ook de productie van dit concept geschiedt op geheel andere wijze.
 • Gebouw beheer: De nazorg van uw gebouw is bij ons in goede handen. Denk hierbij aan het onderhoud en beheer. Wij hebben in de loop der jaren standaardlijsten ontwikkeld waarmee wij op eenvoudige wijze een meerjarige onderhoudsplanning en de bijbehorende kosten in beeld brengen. Dit geldt zowel voor bouwwerken die door ons zijn ontworpen als bestaande gebouwen.